Varhanní semináře – přihlašovací formulář

Vážení přátelé,

toto je formulář k závaznému přihlášení na semináře, které se konají ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni – Korandově sboru, u příležitosti ukončení tříletého projektu restaurování varhan. Budete mít unikátní možnost být při jejich postupné instalaci a uvedení do konečného stavu – zrození. Prosíme, věnujte pozornost vyplnění následujících údajů, které nám poslouží k organizaci seminářů. Vaše osobní údaje nebudou předány žádné třetí straně a po skončení semináře budou vymazány z databáze.

Program seminářů

 1. Seminář „Organismus varhan“, 23. 5. 2019, 10.00–16.00
  Funkční a stavební prvky varhan s pneumatickou trakturou ve fázi montáže + informace o motivaci k restaurování Urbanova nástroje a o provedených dílenských pracích (součástí bude prohlídka jednotlivých „pracovišť“ na kúru kostela s výkladem o daném segmentu a jeho provázanosti s celkem)
  Lektor: Boris Mettler; asistence: Josef Beneš, Jan Esterle
  Seminář „Organismus varhan“ již proběhl.
 2. Seminář „Ladění a intonace“, 7. 6. 2019, 10.30–14.30
  Specifika zvukové koncepce Urbanových varhan v Korandově sboru, hlubší seznámení s fází ladění a intonace (píšťalový fond kompletně navrácen do původního stavu)
  Lektoři: Boris Mettler, Jan Doležel
 3. Seminář „Zrození varhan“, 20. 6. 2019, 10.00–14.00
  Představení varhan po dokončení restaurování, možnost vyzkoušení nástroje
  Lektoři: Boris Mettler a vynikající varhaník Vladimír Roubal

Prosíme o potvrzení do 15. 5. 2019! Údaje označené oranžovou hvězdičkou (*) jsou povinné, ostatní jsou nepovinné. Své přihlášení potvrdíte klepnutím na tlačítko „Odeslat“ na konci této stránky.

Vyberte jednotlivé semináře, na které se přihlašujete

Vaše křestní jméno či jména.

Vaše nynější příjmení.

Vaše e-mailová adresa

Vaše telefonní číslo.

Obec, kde bydlíte. Potřebujeme alespoň přibližně vědět, odkud jste.

Napište o svém vztahu k varhanám, např. jste-li student hry na varhany, amatérský či profesionální varhaník, případně jiný důvod k přihlášení na naše semináře.